Α. Σκοπός: Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας μέσω της παροχής επιταγών (vouchers). Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να: εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία αναβαθμίσουν τον…

Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει ένα καλό λογότυπο; Υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές σχεδιασμού ενός επιτυχημένου λογότυπου που πρέπει να θυμάστε. Ένα καλό λογότυπο είναι άμεσα αναγνωρίσιμο, έχει απλή μορφή, είναι ευκολομνημόνευτο, έχει μακρά διάρκεια και ταιριάζει απόλυτα με το προφίλ της επιχείρησης. ΑΠΛΟ Προκειμένου να σχεδιάσουμε ένα καλό λογότυπο, θα…