Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει ένα καλό λογότυπο; Υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές σχεδιασμού ενός επιτυχημένου λογότυπου που πρέπει να θυμάστε. Ένα καλό λογότυπο είναι άμεσα αναγνωρίσιμο, έχει απλή μορφή, είναι ευκολομνημόνευτο, έχει μακρά διάρκεια και ταιριάζει απόλυτα με το προφίλ της επιχείρησης. ΑΠΛΟ Προκειμένου να σχεδιάσουμε ένα καλό λογότυπο, θα…