Το domain που θέλω είναι κατοχυρωμένο. Τι να κάνω;

Είναι αλήθεια πως από την στιγμή που μας δόθηκε η ευκαιρία να κατοχυρώνουμε τα ονόματα που θέλουμε, είτε αυτά ήταν .com, .net, κλπ. είτε .gr, ήταν δύσκολο να τα βρούμε διαθέσιμα. Πάντα θα υπήρχε κάποιος που θα το είχε κατοχυρώσει πριν από εμάς, με αποτέλεσμα πάντα να ψάχνουμε εναλλακτικούς τρόπους κατοχύρωσης του ονόματος που μας ενδιαφέρει.

Ειδικά στις μέρες μας σχεδόν κάθε αγγλική λέξη σε .com είναι κατοχυρωμένη. Αυτό οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό και στους κερδοσκόπους, οι οποίοι αγοράζουν εκατοντάδες ονόματα για ένα ευτελές ποσό και τα μεταπωλούν με τεράστιο κέρδος. Τα ονόματα με κατάληξη .gr, δεν έχουν φτάσει σ’ αυτό το οριακό σημείο, όμως αρκετά συχνά εμφανίζονται προβλήματα διαθεσιμότητας.

Θα ακούσετε από πολλούς να λένε ότι εφόσον επιχειρείτε στην Ελλάδα, πρώτα θα πρέπει να σας ενδιαφέρει η διαθεσιμότητα των ελληνικών ονομάτων. Αυτό είναι αλήθεια και υπάρχει βάσιμη επιχειρηματολογία.

Να έχετε όμως πάντα υπόψη, ότι στην συνείδηση των χρηστών του Internet «o βασιλιάς» των ονομάτων παραμένει το όνομα με κατάληξη .com.
Εάν είστε επιχείρηση, προσπαθήστε να ελέγξετε πρώτα την διαθεσιμότητα των ονομάτων σε .com και μετά σε .gr ή όλες τις άλλες διάσημες καταλήξεις, όπως .net, .biz, .com.gr, .net.gr, κλπ. Τα ονόματα με κατάληξη .com προσδίδουν όχι μόνο κύρος αλλά και μεγαλύτερη επιχειρηματική δυναμικότητα.

Ας υποθέσουμε ότι έχετε την ακόλουθη εταιρεία «Εταιρία Καθαρισμού Αυτοκινήτων O.E.». Στο μυαλό μας κατευθείαν έρχονται λέξεις-φράσεις όπως «car», «auto» «clean», «cleaning», κλπ. Το λογικό λοιπόν θα ήταν να κατοχυρώσετε άμεσα ένα όνομα το οποίο θα χρησιμοποιεί τις λέξεις αυτές όπως www.car.com, www.cleaning.gr, ή www.auto.gr ή ακόμα και www.αυτοκίνητο.gr, με ελληνικούς χαρακτήρες. Βέβαια, οι παραπάνω λέξεις είναι υπερβολικά δημοφιλείς γι’ αυτό και τα παραπάνω ονόματα δεν είναι διαθέσιμα, ούτε ως .gr ούτε ως .com ή .net, κλπ.

 

Αν όμως κάναμε συνδυασμό λέξεων και προσπαθούσαμε για τα ονόματα www.autocleanning.com ή www.autocleanning.gr μήπως τότε θα ήταν πιο εύκολο να βρούμε κάτι διαθέσιμο;

Σε κάθε περίπτωση ακόμα και αν δεν βρείτε τα παραπάνω ονόματα διαθέσιμα, το όνομα που θα διαλέξετε θα πρέπει να έχει τα εξής τρία βασικά χαρακτηριστικά:

Να είναι εύκολο να το θυμηθούμε.
Να είναι απλά στην προφορά και στην σύνταξή τους.
Να είναι μικρά σε μέγεθος. Για παράδειγμα, όνομα όπως www.todikosaskatastima.gr, μάλλον θα είναι διαθέσιμο για καταχώρηση αλλά αρκετά δύσκολο για κάποιον και να το θυμάται και να το συντάξει σωστά.

Αν παρ’ όλα αυτά έχετε δυσκολίες στο να βρείτε το κατάλληλο όνομα για την επιχείρηση σας, να θυμάστε ότι τελικά το όνομα χώρου δεν έχει καμία σχέση με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πουλάτε. Δείτε το και έτσι:

Τι σχέση έχει το “Amazon.com” με την αγορά βιβλίων και οικιακών συσκευών;
Τι σχέση έχει το “Google.com” με την online αναζήτηση;
Τι σχέση έχει το “Ebay.com” με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς;

Με άλλα λόγια αν πρέπει να διαλέξετε ανάμεσα σε ένα όνομα που είναι μακρύ, δύσκολο στο να το θυμάται κάποιος αλλά περιγράφει τέλεια την δραστηριότητα της επιχείρησης σας και σε ένα όνομα έξυπνο, μικρό αλλά «άσχετο» με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που έχετε, προτιμήστε το δεύτερο.

2 Comments

  1. Ο/Η dezitech.com λέει:

    […] αγοράσατε το domain από άλλη επιχείρηση και είναι παλιό, αυτό δεν σας […]

  2. […] αγοράσατε το domain από άλλη επιχείρηση και είναι παλιό, αυτό δεν σας […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

It is true that by the time we were given the opportunity to register the domain names we want, whether they were .com, .net, etc. either .gr, it was difficult to find them available. Always there would be someone who would have registered before us, so always looking for alternative ways to register the name of interest.

Especially nowadays almost every English word in .com is taken. This is due to a large extent and the speculators, who buy hundreds of names for a paltry sum and resell them at huge profit. The names ending in .gr, have arrived at this breaking point, but quite often appear availability problems.

You will hear many people say that if you try to Greece, will first availability of Greek names should be interested. This is true and there is a reasonable argument.

But you always have in mind that in the minds of Internet users «the king of names remains the name ending in .com.
If you try to first check the availability of names in .com and .gr or after in all other famous endings, such as .net, .biz, .com.gr, .net.gr, etc. The names ending .com impart not only prestige but also greater operating capacity.

Suppose you have the following “Company Cleaning Car O.E.» company. In our mind directly come keywords phrases like «car», «auto» «clean», «cleaning», etc. The logic then would immediately register a name that would use these words as www.car.com, www.cleaning.gr, or www.auto.gr or even www.aftokinito.gr with Greek characters. Of course, these words are too popular for it and these names are not available, nor as .gr nor as .com or .net, etc. But if we did a combination of words and trying to www.autocleanning.com or www names .autocleanning.gr maybe then it would be easier to find something available?

In any case, even if you do not find these names available, the name you choose should have the following three main features:

Easy to remember.
Dimple pronunciation and retire.
Small in size. For example, a name like www.todikosaskatastima.gr, will probably be available for registration but quite difficult for someone and to remember and to draw correctly.

If nevertheless you have difficulties to find the right name for your business, remember that ultimately the domain name has no relation to the products or services you sell. See so:

What does the “Amazon.com” with the purchase of books and household appliances?
What does the “Google.com” to the online search?
What does the “Ebay.com” with online auctions?

In other words if you have to choose between a name is long, difficult to be the one remembers but perfectly describes the activities of your business and a name smart, small but “irrelevant” to the products or services you have, choose the second.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *