Ηλεκτρονικό εμπόριο

Β’ κύκλος του προγράμματος ΕΣΠΑ για δημιουργία e-shop – Επιδότηση 100% έως 5.000€!!

δημιουργία e-shop

Β’ κύκλος του προγράμματος «e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο νέος κύκλος για κατασκευή e-shop με 5.000€ επιδότηση ΕΣΠΑ.

Η δράση στοχεύει στην επιχορήγηση περισσότερων ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού τους καταστήματος (e-shop), προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 9η Ιουλίου 2021 στις 13:00 έως την 29η Σεπτεμβρίου 2021 στις 15:00. Η Δράση απευθύνεται σε όσες επιχειρήσεις δεν εντάχθηκαν στον Α’ κύκλο.

Ο προϋπολογισμός του Β΄ κύκλου ανέρχεται σε 8 εκατ. ευρώ και επιδοτούνται δαπάνες έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση, για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες), με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση του ηλεκτρονικού τους καταστήματος.

Εφόσον η επιχείρηση διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020, επιδοτούνται άυλες δαπάνες μέχρι 1.500 ευρώ για την αναβάθμισή του.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα), διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των υποψηφίων του Α’ κύκλου.

Αποτελέσματα Α’ κύκλου

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Απόκτησε τώρα το δικό σου eshop (ηλεκτρονικό κατάστημα) ως 5000 ευρώ και με 100% επιδότηση!!

Αν σκέφτεστε να αποκτήσετε ηλεκτρονικό κατάστημα για την επιχείρησή σας, τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία για δημιουργία e-shop!

Η δράση «e-λιανικό» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως στόχο την επιχορήγηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την δημιουργία e-shop ή την αναβάθμιση του.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020.

  • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
  • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και εντεύθεν μέχρι τις 7/11/2020.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση είναι οι ακόλουθες:

 • να έχουν κύρια δραστηριότητα το λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47******* κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και καπνικών προϊόντων). 
  • Υφιστάμενες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019
  • Νεοσύστατες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την 7/11/2020
 • να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον 1 (μία) ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής
 • να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  • θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive
  • θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών
  • θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
 • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013.

Προϋπολογισμός έργων:

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα ανέρχεται περί τα 80.000.000 ευρώ με δυνατότητες αύξησης του ανάλογα με τις συμμετοχές στο πρόγραμμα. Υπολογίζεται ότι θα επιδοτηθούν παραπάνω από 16.000 επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες δαπάνες:

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης έχουν ως ακολούθως:

 1. Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
 2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
 3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.). ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.
 4. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών) Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)
 5. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά.

Τα αναλαμβάνουμε όλα εμείς!

Η deZitech dynamics έχει δημιουργήσει για εσάς ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών προκειμένου να εξυπηρετήσει τη ζήτηση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στο πακέτο αυτό, συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

1. Διεκπεραίωση της διαδικασίας σύνταξης και ορθής υποβολής του φακέλου σας φακέλου για το πρόγραμμα σε συνεργασία με ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες.

2. Στρατηγικός σχεδιασμός του ηλεκτρονικού καταστήματος.

3. Σχεδιασμός (design) και κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήματος.

4. Κατοχύρωση domain name για 2 έτη.

5. Πακέτο φιλοξενίας του ηλεκτρονικού καταστήματος για 1 έτος.

6. Υποστήριξη του ηλεκτρονικού καταστήματος για 1 έτος.

Δείτε αναλυτικά όλα τα πακέτα μας εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 8049082 / 2310 559190 για να βρούμε την ιδανική λύση και να δούμε πιθανές εξειδικευμένες ανάγκες για τη δημιουργία e-shop.

Ενδιαφέρομαι για το επιδοτούμενο πρόγραμμα! Τι πρέπει να κάνω;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, να ολοκληρώσουμε κάνουμε την αίτηση. Μπορείτε να αποκτήσετε το δικό σας eshop 100% δωρεάν με το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ που καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τα έξοδα για την κατασκευή, υποστήριξη και φιλοξενία ενός νέου eshop λιανικής.

[contact-form-7 id=”4906″ title=”Φόρμα Επιδότησης Eshop”]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *