Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε με το email marketing

Για να το θέσουμε απλά, το newsletter δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα ενημερωτικό email το οποίο αποστέλλεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε συγκεκριμένους παραλήπτες.

Η αποστολή ενημερωτικών email σε τακτά χρονικά διαστήματα αποτελεί ένα άριστο και αποδοτικό εργαλείο προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών σας, γιατί απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό παραληπτών χωρίς να υπάρχει ουσιαστική οικονομική επιβάρυνση. Τα newsletter είναι πολύ δημοφιλή, αποτελεσματικά και χρησιμοποιούνται κατά κόρον στις μέρες μας από πολλές εταιρείες και οργανισμούς.

Παρόλο που τα πλεονεκτήματα που έχουν τα newsletter είναι πάρα πολλά, θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

  • Για να δείτε πραγματικό όφελος από την χρήση τους, θα πρέπει να είστε τυπικοί και συνεπείς ως προς τον χρόνο αποστολή τους. Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει σε μια απλή διαφήμιση, τα newsletters είναι μια συνεχής διαδικασία.
  • Τα αποτελέσματα συνήθως δεν είναι εμφανή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μπορεί να είστε τυχεροί και να πετύχετε τον στόχο σας άμεσα. Η εμπειρία όμως έχει δείξει ότι χρειάζεται χρόνος και προσπάθεια. Με τον καιρό, η εξοικείωση που υπάρχει γίνεται μεγαλύτερη και η σύνταξη τους γρηγορότερη και ευκολότερη. Θα υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που ο χρόνος σας θα είναι περιορισμένος και η εύρεση του θέματος ακόμα πιο δύσκολη. Η συνέπειά σας απέναντι στο κοινό σας θα πρέπει να είναι αδιάκοπη.
  • Θα πρέπει το περιεχόμενο των newsletters να πληροί ποιοτικά χαρακτηριστικά. Όχι μόνο σαν τρόπος εμφάνισης αλλά πολύ περισσότερο στην ουσία τους.

Σε γενικές γραμμές όμως θα πρέπει να έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς στοχεύετε από την αποστολή των newsletters σας. Θέλετε να διατηρήσετε ένα ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με τους πελάτες σας; Θέλετε να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας; Θέλετε να δημιουργήσετε ένα προφίλ «ειδικού» πάνω στον κλάδο σας;

Στην deZitech, χρησιμοποιούμε την εφαρμογή EmailSYSTEM η οποία οργανώνει, ελέγχει και σας πληροφορει για όλες τις ενέργεις των απεσταλμένων σας newsletters.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Simply put, newsletter is nothing more than a notification email that sent at a regular intervals to specific recipients.

Sending information email at regular intervals, it is an excellent and effective tool for promoting your products and services because it is addressed to a large number of recipients without substantial financial burden. The newsletter is very popular, effective and predominantly used nowadays by many companies and organizations.

Although the advantages of the newsletter are too many, you should know the following:

  • To see real benefit from that use, you should be typical and consistent in the time of shipment. Unlike what happens in a simple advertising, newsletter is an ongoing process.
  • The results are not usually showing in a short time. You may be lucky and hit your target directly. But experience has shown that it takes time and effort. Over time, the familiarity that exists becomes greater and their syntax faster and easier. But there will also be cases where your time is limited and finding the matter even more difficult. Your consistency in your audience should be uninterrupted.
  • The content of the newsletter should meet quality standards. Not only as a way to show, but much more on the substance.

But in general you should have a clear picture of exactly what target by sending your newsletter. You want to keep an open communication channel with your customers? You want to promote your products or services? You want to create a “special” profile on in your industry?

In deZitech, use the application EmailSYSTEM which organizes, monitors and informs you about all active your sent newsletter.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *