Ηλεκτρονικό εμπόριο, Κατασκευή ιστοσελίδων, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Αναβαθμίστε ψηφιακά την επιχείρησή σας με τις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό ‘Αλμα» του ΕΣΠΑ – Ιούνιος 2018

Δύο νέες Δράσεις στα πλαίσια του ΕΣΠΑ προκηρύχθηκαν τον Ιούνιο από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) το Υπουργείο υλοποιεί τα δύο προγράμματα, το «Ψηφιακό Βήμα» και το «Ψηφιακό Άλμα», για την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.

ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων - ψηφιακό βήμαψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων - ψηφιακό άλμα

Οι δύο Δράσεις αφορούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και στόχος τους είναι τόσο η ένταξη όσο και η περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. Κάθε Δράση έχει προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ και επιδοτεί έως και το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Η Διαδικασία

Αρχικά η κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση καλείται να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο, που αφορά τις δαπάνες που έκανε σε σχετικό εξοπλισμό την τελευταία πενταετία. Συγκεκριμένα συμπληρώνονται τα ποσά που αφορούν δαπάνες στο διαδίκτυο, ιστοσελίδα, ηλεκτρονικό κατάστημα, δαπάνες για Hardware/Software, Digital Marketing κτλ. Με βάση τις απαντήσεις που έχουν δοθεί, κατατάσσεται σε μια βαθμίδα που περιλαμβάνει τις θέσεις, χαμηλή (Δ) – μέση (Γ) – ανώτερη (Β) και ανώτατη (A). Κατόπιν καλείται η επιχείρηση να καταθέσει τα επενδυτικά τους σχέδια και τις κατάλληλες αιτήσεις ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

H περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι μεταξύ 11 Ιουνίου και 17 Σεπτεμβρίου.

Το «Ψηφιακό Βήμα» αφορά κυρίως ψηφιακά «ανώριμες» επιχειρήσεις και χρηματοδοτεί επενδυτικά σχέδια από 5.000 έως 50.000 €. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, σκοπός είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων τουλάχιστον κατά μία βαθμίδα, π.χ. από τη Δ στη Γ.
Από την άλλη πλευρά, το «Ψηφιακό Άλμα» χρηματοδοτεί προτάσεις ύψους 55.000-400.000 €. Σκοπός είναι η επιχείρηση να αναβαθμιστεί ψηφιακά κατά δύο βαθμίδες, δηλαδή από την Δ στην Β ή από την Γ και Β στην Α.

Tα σημαντικότερα σημεία των δύο Δράσεων για την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων:

Σε ποιους απευθύνεται;

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
• έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31/12/2017
• διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV – ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

Ποιοι είναι οι Όροι και οι Προϋποθέσεις;

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:
• να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
• να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
• να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
• να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
• να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
• να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ, αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
• να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

Τί χρηματοδοτείται;

Και οι δύο Δράσεις χρηματοδοτούν:

• Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
• Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
– 2 τουλάχιστον γλώσσες
– Μobile responsive
– Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
• Υπηρεσίες που αφορούν σε:
φιλοξενία (hosting, collocation)
– σύνδεση στο διαδίκτυο
ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
– ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
– μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων

Γίνεται φανερό ότι οι Δράσεις μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην ψηφιακή οργάνωση και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Πέρα από τις δαπάνες για προμήθεια νέου εξοπλισμού και λογισμικού, σημαντικό είναι ότι με αυτές ενισχύεται η online επιχειρηματικότητα με την φιλοξενία και την κατασκευή ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. Παράλληλα υποστηρίζονται και δαπάνες που αφορούν στο Digital Marketing της επιχείρησής σας, όπως η διαφήμιση στο Google και στο facebook.

H dezitech, με την πολύχρονη εμπειρία της και την υλοποίηση πληθώρας έργων, σας προσφέρει μια ευρεία παλέτα ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες περιλαμβάνουν:

– Την κατασκευή της ιστοσελίδας σας

– Την κατασκευή του eshop σας

– Την φιλοξενία (hosting) της ιστοσελίδας ή του eshop σας

– Την ψηφιακή σας διαφήμιση μέσω Email (Email Marketing), στη μηχανή αναζήτησης της Google και στα Social Media.

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας προσφέρουμε ξεχωριστές λύσεις για κάθε ψηφιακή σας ανάγκη!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *